Alumni Association

તા. 20/04/2023 શનિવારના રોજ સવારે 8:45 થી 10:00 કલાકે ડો. ડી.એન.દેવરીના અધ્યક્ષતા હેઠળ ભૂતપૂર્વ વિધાર્થીસંધની રચના કરવાના હેતુસર એક બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવેલ, જેમાં કોલેજના સ્ટાફ મિત્રો પણ હાજર રહ્યા હતા.